Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. május 10-i tanácsülése

– a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés fogvatartottnak) (IV/197/2018.)

– a Kúria Kvk.VI.37.549/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, győzteskompenzáció) (IV/804/2018.)

– a Kúria Kvk.VI.37.550/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, országos lista eredménye) (IV/803/2018.)