Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. június 19-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.21.393/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítés, életbiztosítás) (IV/2111/2017.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 77/A. § és 79. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vagyonátruházási illeték) (IV/2123/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.143/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti illetmény-különbözet) (IV/2176/2017.)

– a Kúria Pfv.I.21.533/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása) (IV/1992/2017.)

– a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.359/2017/5. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés fogvatartottnak) (IV/646/2018.)