Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. július 10-i tanácsülése

– a Székesfehérvári Törvényszék 3.Pf.189/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (üdülőhasználati díj) (IV/2126/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.660/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, ügyelosztási rend) (IV/2057/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pkf.26.228/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezés elutasítása hivatalból) (IV/2185/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/605/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.170/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabadalmi ügyvivőjelölt; képviseleti jog) (IV/1597/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezési határidő) (IV/1698/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2106/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.264/2017/2. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2107/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.265/2017/2. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)  (IV/2108/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2109/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.288/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2110/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.263/2017/2. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2150/2017.)