Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. január 16-i tanácsülése

− az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (háziorvos rezsitámogatása) (IV/339/2017.)

− a Kúria Gfv.VII.30.201/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás vagyonértékesítési szabályai, stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet) (IV/344/2016.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyféli jogállás, perindítási jogosultság igazolása) (IV/355/2016.)

− a Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzése és a Kúria 4/2003. PJE határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem) (IV/1008/2017.)

− a Kúria Mfv.I.10.560/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselő indokolás nélküli felmentése) (IV/1904/2016.)

− a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan vételére kötelezés) (IV/2111/2016.)

− a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan vételére kötelezés) (IV/571/2017.)

− a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése, szerződés érvénytelensége) (IV/1421/2017.)