Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. február 6-i ülése

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (ügyféli jogállás, perindítási jogosultság igazolása) (IV/355/2016.)

− az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (háziorvos rezsitámogatása) (IV/339/2017.)

−  a Kúria Kfv.III.35.251/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ártatlanság vélelme, felelősségi vélelem) (IV/1089/2016.)

− a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.28.268/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata, mezőgazdasági támogatás) (IV/2004/2016.)

− az Egri Törvényszék 2.Pf.20.083/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás elévülése) (IV/1903/2017.)

− a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.640.033/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1467/2017.)

− a Kúria Pfv.V.20.444/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (földhaszonbérleti pályázat) (IV/57/2017.)

− az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpont “és a megengedett vagy kizárt rendeltetését” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/1288/2017.)

− a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (zajterhelés – versenypálya) (III/2197/2017.)

− a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 370/B. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (devizahitel szerződés érvénytelensége) (III/2000/2017.)