Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. december 4-i tanácsülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.439/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermekelhelyezés megváltoztatása) (IV/190/2018.)

a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.332/2016/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1520/2017.)

a Kúria Pfv.I.20.369/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal ellátása, öröklési ügy, örökbefogadás) (IV/724/2018.)

a Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.197/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása) (IV/272/2018.)

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 99. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (jogorvoslat szabálytalansági eljárásban) (III/1574/2017.)