Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. december 11-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.336/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése) (IV/1057/2018.)

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 280. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ösztöndíj szerződés, szolgálati viszony meghosszabbítása) (III/1453/2018.)