Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. április 3-i tanácsülése

– a Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzése ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/579/2018.)