Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. április 26-i tanácsülése

– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására benyújtott bírói kezdeményezés vizsgálata (építéshatósági ügy) (III/263/2018.)

– a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 65–68. § elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (cégeljárás, kontroll per) (III/318/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.633.693/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás, deviza alapú kölcsönszerződés) (IV/1635/2017.)

– a Kúria Pkif.III.24.504/2017/2. számú végzése és a Kúria Pfv.VI.21.625/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljárási kifogás) (IV/1636/2017.)

– a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés fogvatartottnak) (IV/197/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 3.Gf.75.589/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/686/2017.)

– a Kúria Kvk.III.37.482/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága, választás) (IV/749/2018.)