Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. április 17-i tanácsülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építményadó) (IV/1294/2017.)

– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított rendelkezései, és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (földgázelosztás, rendszerhasználati díjak, rendeleti szabályozás, rezsicsökkentés) (IV/1291/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.224/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (útdíj megfizetésének elmulasztása) (IV/1578/2017.)

– a Kúria Mfv.III.10.811/2016/6. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §, 3. §, 33/A. §, 33. §, 13. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rokkantsági ellátás) (IV/1759/2017.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.487/2016. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyugdíj) (IV/1829/2017.)