Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. szeptember 5-i tanácsülése

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (öregségi nyugdíj) (III/1117/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.731/2016/4. számú ítélete, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (3) bekezdése és 165. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/748/2017.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.101/2016/10. számú ítélete, valamint Győri Ítélőtábla Pf.I.20.065/2015/4/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése és sérelemdíj megfizetése, jogi személy jó hírnevének védelme) (IV/351/2016.)

– a Kúria Mfv.II.10.017/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1857/2016.)