Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. szeptember 26-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 26.Bf.10.414/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (okirattal visszaélés) (IV/807/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.217/2015/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás megszüntetése) (IV/545/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.171/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási jog elévülésének megszakadása, végrehajtási cselekmény fogalma) (IV/888/2016.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/A. § (2) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vagyoni helyzeten alapuló diszkrimináció) (IV/1077/2016.)

– a Miskolci Járásbíróság 29.P.22.129/2014/61. számú ítélete és a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.322/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértői bizonyításhoz kötöttség) (IV/10/2017.)

– a Kúria Pfv.I.21.495/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem elbírálása) (IV/215/2017.)

– a Debreceni Ítélőtábla Fpkf.III.30.303/2016/5. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.037/2016/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámoló felmentése) (IV/1887/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.520/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földhaszonbérleti pályázat) (IV/779/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.633.959/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (parkolási díj és pótdíj) (IV/2054/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.628/2016/7. számú közbenső ítélete, továbbá a 2003. évi CXXIX. törvény 350/D. §-a egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés semmissége) (IV/599/2017.)