Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. szeptember 19-i tanácsülése

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 83. § (1) bekezdés d) pontja és a 294. § (1) bekezdés e) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (azonnali hatályú felmondás jogellenessége) (III/58/2017.)

– a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus cigaretta) (IV/1873/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.146/2016/8. számú ítélete és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.549/2013/43. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (környezet védelme, védelmi szint) (IV/1064/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.21.041/2011/2. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (elővásárlási jog termőföldön) (IV/3368/2012.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.Kpk.50.093/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/46/2017.)

– a Kúria Mfv. II 10.597/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem elbírálása; közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/338/2017.)