Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. november 28-i tanácsülése

– a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.Kpk.50.068/2016/21. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/1004/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés semmissége) (IV/671/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pkf.25.569/2014/1. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás megengedhetősége) (IV/1364/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 0199-43.Vh.302/2015/12. számú és 0199-43.Vh.302/2015/16. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék 5.Mpkf.690.161/2016/3. számú és 5.Mpkf.690.162/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási költség megfizetése) (IV/803/2017.)

– a Kúria Pfv.V.21.645/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás) (IV/1078/2017.)