Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. november 21-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.633.212/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (parkolási díj megfizetése) (IV/1928/2016.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 3.Kpkf.28/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (internetes ingóértékesítés) (IV/137/2017.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 3.Kpkf.29/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (internetes ingóértékesítés) (IV/140/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott határozat, visszaható hatály tilalma) (IV/546/2017.)

– az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (6)–(7) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogosulatlan úthasználat miatti pótdíj) (IV/956/2017.)

– a Kúria Mfv.III.10.238/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (baleseti táppénz) (IV/985/2017.)