Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. március 7-i tanácsülése

– a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egészségkárosodás értékelése) (III/1845/2016.)

– a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 10. § d) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata  (III/1525/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.21.409/2015/5. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.151/2014/4. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védjegybitorlás) (IV/905/2016.)

– az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 108. § (2) bekezdése, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.484/2015/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdővédelmi bírság) (IV/1755/2016.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása) (IV/1634/2016.)