Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. március 28-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.I.35.532/2015/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kézbesítési vélelem beállta) (IV/678/2016.)

– a Kúria Pfv.VII.21.598/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizában elszámolt kölcsönszerződés) (IV/1336/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése) (III/259/2017.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése) (III/2095/2016.)