Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. március 21-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.033/2016/5. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, tisztességes eljáráshoz való jog) (IV/1690/2016.)