Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. május 30-i tanácsülése

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 83. § (1) bekezdés d) pontja és a 294. § (1) bekezdés e) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (azonnali hatályú felmondás jogellenessége) (III/58/2017.)

– a Győri Ítélőtábla Gpkf.IV.25.064.2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás, bizonyítékok mérlegelése) (IV/881/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.916/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (túlépítés megállapítása) (IV/1927/2016.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.271/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (magánlaksértés) (IV/1837/2016.)