Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. május 23-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.20.104/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tervezői díj) (IV/2121/2016.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Gf.41.047/2015/3. számú ítélete, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 82. § (1) bekezdése, továbbá a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés m) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség, eljárási illeték) (IV/3429/2015.)

– a Kecskeméti Törvényszék 5.Kpkf.20.626/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás megengedhetősége) (IV/1381/2016.)

– a Kúria Gfv.VII.30.585/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választottbíróság kikötése) (IV/1921/2016.)