Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. május 16-i tanácsülése

– a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat indokolása III. fejezetének 1. pontjában megfogalmazott két mondat alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (végrehajtás megszüntetése, deviza alapú kölcsönszerződés) (III/616/2017.)

– a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 2. §-a, valamint a 24. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenessége megállapítására és az ügyben történő alkalmazása tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (dohánykereskedelem, trafik) (III/351/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.986/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (járművezetői engedély) (IV/1698/2016.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása, földvédelmi bírság) (IV/1963/2016.)

– a Kúria Pfv.VII.22.134/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogjogi jogviszony, jogalap nélküli gazdagodás) (IV/1810/2016.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.II.20.627/2016/4. számú részítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 22.Pf.20.185/2015/9. számú részítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 18.P.24.724/2012/57. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/138/2017.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.20.496/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) (IV/412/2016.)