Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. június 7-i tanácsülése

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3a) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (mezőgazdasági támogatás) (III/637/2017.)

– a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. § első mondatában a „vagy az azt megelőző évben” szövegrész elleni bírói bírói kezdeményezés vizsgálata (kényszertörlési eljárás, vezető tisztségviselő eltiltása) (III/1366/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.363/2016/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyenlő bánásmód, sérelemdíj) (IV/501/2017.)

– a Kttv. 70. § (1) bekezdés a) pontja, a 63. § (1) bekezdés d) pontja, a 69. § (9) bek. b) pontja, a 60. § (1) bekezdés j) pontja, a 60. § (7)–(10) bekezdés, a 190. § (3) bek. c) pontja, a 190. § (6) bekezdés, a Tny. 18. §-a, valamint a  1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.1 pontja és 1.3 pontja, továbbá a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 30.M.3306/2014/14. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 5.Mf.680.603/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői szolgálati jogviszonyának megszüntetése) (IV/1515/2016.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 40. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csecsemőgondozási díj) (IV/1960/2016.)