Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. június 27-i tanácsülése

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (szülési szabadság idejére járó juttatás) (III/835/2017.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2012. október 12. napja és 2012. december 31. napja között hatályos 13. §-a, valamint a Kúria Mfv.III.10.045/2016/5. számú ítélete, és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.938/2013/39. számú végzésével kijavított  5.M.938/2013/38. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyugellátás megállapítása) (IV/1856/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.444/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földhaszonbérleti pályázat) (IV/57/2017.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény 28-29. § elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogszerződés, jelzálogjog) (IV/2036/2016.)

– a Kúria Pfv.II.21.794/2015/8. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.012/2015/6. számú ítélete, és a Szegedi Törvényszék 1.P.20.964/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (üzletrész ajándékozása házassági közös vagyon megosztása előtt) (IV/1462/2016.)