Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. június 20-i tanácsülése

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont és bb) pont elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása, földvédelmi bírság) (IV/1963/2016.)

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.28.268/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata, mezőgazdasági támogatás) (IV/2004/2016.)

– a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus cigaretta kiskereskedelme és távértékesítésének tilalma) (IV/1858/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.22.122/2015/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy, szerzői jog) (IV/1503/2016.)

– a Kúria Mfv.II.10.024/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőr beosztásának megváltoztatása) (IV/80/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.257/2015/4-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosítási kártérítés) (IV/449/2016.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 63. § (1) bekezdés a) és c) pontja, 65. § (11) bekezdése, 67. § (4) bekezdése, 138. § (3) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzési ügy) (IV/871/2016.)