Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. július 4-i tanácsülése

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (szülési szabadság idejére járó juttatás) (III/835/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú ítélete és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korlátozási kártalanítás megfizetése) (IV/2519/2015.)

– a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek és a repülőtéri zajvédelemmel kapcsolatos kormányrendeletek elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zajvédelem) (IV/2005/2016.)

– a Kúria Pfv.I.22.007/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/458/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.641/2016/4. számú ítélete, és a 2013. évi CXXII. törvény 69. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/633/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.217/2015/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás megszüntetése) (IV/545/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gpkf.43.071/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választottbírósági kikötés) (IV/2006/2016.)