Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. február 21-i tanácsülése

– a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egészségkárosodás értékelése) (III/1845/2016.)

– az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (környezetgazdálkodási támogatás, vis maior, vetésszerkezet) (III/457/2016.)

– a Kúria Pfv.I.20.657/2015/3. számú végzésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség tartozás megfizetése) (IV/3389/2015.)

– a Kúria Pfv.III.21.463/2015/2. számú végzésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati eljárás kártérítési ügyben) (IV/1358/2016.)