Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. december 5-i tanácsülése

– a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/1608/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.345/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (felszámoló intézkedése elleni kifogás) (IV/2734/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.27.077/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem elbírálása) (IV/460/2017.)

– az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (iskolaorvosok béremelésének elmaradása) (IV/1909/2016.)

– a Kúria Kfv.VI.37/515/2016/4. ítélete, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelem) (IV/736/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.709/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkahelyi baleset) (IV/1039/2017.)