Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. december 12-i napirendje

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfÉ.10/2016/6. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bíró szakmai alkalmatlanság miatti felmentése) (IV/1535/2016.)

– az Abtv. 52. § (1) bekezdés c) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (alkotmányjogi panasz indítvánnyal szembeni követelmények) (IV/847/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.018/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szövetkezeti hitelintézet megszűnése, elszámolás) (IV/2086/2016.)

– a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (e-cigaretta ízesítésének tilalma) (IV/551/2017.)