Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. október 18-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.II.37.803/2013/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtószabadság) (IV/1367/2014.)

– az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/47. számú végzése, az 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (beavatkozás iránti kérelem elutasítása) (IV/3088/2015.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXIX. törvény 2.§-ában rögzített módosító rendelkezésnek a törvény hatálybalépésekor történő alkalmazását előíró szakasza elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró személyiségi jogsérelme) (IV/232/2016.)