Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. március 7-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.V.35.396/2014./6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (óvadéki jog) (IV/2901/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.012/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kezesi perköltségviselés – társasház) (IV/3242/2015.)

– a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cgt.15-14-000189/19. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(törvényességi felügyeleti eljárás – ügyvezetői tisztségről lemondás) (IV/2246/2015.)

– a Szegedi Járásbíróság 24. Szpá. 44/2015/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (érvénytelen hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel való közlekedés – szabálysértés, kézbesítési vélelem megdöntése) (IV/3009/2015.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Bf.114/2015/5. számú végzése, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(személyes adattal visszaélés) (IV/2020/2015.)