Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. március 21-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.V.35.312/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adólevonási jog gyakorlása, hozzáadott érték adó) (IV/2247/2015.)