Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. május 9-i tanácsülése

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság; kereseti korlát) (IV/3105/2015.)

– a Kúria  Pfv.I.21.264/2014/4. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.21.591/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hagyatéki hitelezői igény) (IV/3155/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.20.819/2015/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Pp. felülvizsgálat értékhatára, kötbér – villamos energia fogyasztásmérő ellenőrzése) (IV/3281/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.148/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, vezető állású munkavállaló kártérítési felelőssége) (IV/3279/2015.)