Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. május 31-i tanácsülése

–  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szolgálati járandóság; kereseti korlát) (IV/3105/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.10.114/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öregségi nyugdíj – szolgálati idő) (IV/3271/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.22.280/2013/10/I. számú ítélete és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontjának második fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíróságok OBH általi képviselete, végrehajtási jog – beszámítás) (IV/3359/2015.)