Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. május 23-i tanácsülése

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság; kereseti korlát) (IV/3105/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.10.114/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öregségi nyugdíj – szolgálati idő) (IV/3271/2015.)

– a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Vb/12033. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 9.G.42.808/2013/24. számú ítélete és a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Gfv.VII.30.249/2014/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választottbírósági ítélet érvénytelenítése) (IV/968/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.337/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, adóügy) (IV/1088/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.557/2014/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése) (IV/2307/2015.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.355/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült tervezet (helyi választás – Kisléta) (IV/952/2016.)