Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. június 20-i tanácsülése

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/770/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/774/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/776/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/897/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/898/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összege) (III/993/2016.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.21.086/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzéstervezet (kártalanítás) (IV/3309/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.692/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/1952/2014.)

– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség) (IV/682/2015.)