Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. július 11-i ülése

‒ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (foglalkoztatás biztonsága, köznevelési törvény) (IV/776/2015.)

‒ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (foglalkoztatás biztonsága, köznevelési törvény) (IV/871/2015.)

‒ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (foglalkoztatás biztonsága, köznevelési törvény) (IV/874/2015.)

‒ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (foglalkoztatás biztonsága, köznevelési törvény) (IV/875/2015.)

‒ az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet egyes rendelkezései, továbbá a Debreceni Törvényszék ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (perköltség, eljárási illeték) (IV/3429/2015.)

‒ a Kúria Pfv.IV.20.561/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/170/2016.)

‒ a Kúria Pfv.IV.21.124/2014/50. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése) (IV/3316/2015.)

‒ a Kúria Mfv. I.10.149/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának kizárására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői jogviszony indokolás nélküli megszüntetése) (IV/932/2016.)