Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. január 25-i tanácsülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 94. § II. fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában készült végzéstervezet (összbüntetésbe foglalás) (III/3278/2015.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 418. § (3) bekezdése, valamint a Kúria Bfv.II.56/2015/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzéstervezet (felülvizsgálat megengedhetősége) (IV/1168/2015.)