Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. január 18-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.X.30.284/2009/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes gazdasági verseny) (IV/1605/2015.)

– a Kúria Pfv.VI.20.215/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati indítvány elutasítása) (IV/2190/2015.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérfinanszírozás, Waldorf) (IV/1952/2015.)