Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. február 22-i tanácsülése

– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közterület elnevezése) (III/3390/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.VI.21.724/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Pp. értékhatártól függő kizárás) (IV/1676/2015.)

– a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.175/2015/6. számú ítélete és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X. 31.) rendelete egyes rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (parkolási díj megfizetése) (IV/2093/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.Beüf.6816/2015/2. számú végzése, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vádindítvány elutasítása) (IV/1944/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás) (IV/2278/2015.)

– a Kúria Bfv.III.1.512/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közfeladatot ellátó személy elleni erőszak) (IV/2135/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás – tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés) (IV/1159/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.085/2015/5. számú ítélete és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (2) bekezdése, 47. § 8. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2518/2015.)