Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. december 6-i ülése

– a Kúria Mfv.II.10.013/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkabér megfizetése) (IV/2922/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.192/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen piaci magatartás) (IV/1347/2016.)