Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. december 13-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.I.21.804/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség tartozás megfizetése) (IV/760/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.767/2015/2. számú végzése és a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (téves kézbesítés; fellebbezés) (IV/815/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése) (III/1719/2016.)

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (felmentés jogellenességének megállapítása) (III/1815/2016.)