Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2016. április 12-i tanácsülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.20.036/2015/8. számú részítélete, a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma 2000/3. számú állásfoglalásának, továbbá a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi LXXXVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lízingszerződések) (IV/3026/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.35.117/2015/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóbírság) (IV/3067/2015.)

– a Kúria Bfv.I.588/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közveszéllyel fenyegetés) (IV/280/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.21.877/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (örökösödési jogvita) (IV/1651/2013.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.32.428/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyetemi hallgatói jogviszony elbocsátással történő megszűnése – ELTE Hallgatói Követelményrendszere) (IV/2517/2015.)