Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2015. szeptember 7-i tanácsülése

– az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 8. § (4) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (egyéni képviselőjelölt támogatás-visszafizetési kötelezettsége) (III/835/2015.)

– az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (normatív állami támogatás visszafizetése) (III/1939/2015.)