Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2015. október 12-i tanácsülése

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2794/2015.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Bpkf.653/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zaklatás, csalás) (IV/175/2015.)

– a Kúria Pfv.IV.21.093/2013/5. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (üzleti titok megsértése) (IV/1066/2014.)