Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2015. november 3-i tanácsülése

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és az egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. §-a, 4. §-a és 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel) (IV/3014/2015.)

– a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza) (IV/2514/2015.)

– az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény és az országgyűlési képviselők kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet egyes rendelkezései, és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.170/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kampányfinanszírozás, visszafizetési kötelezettség) (IV/698/2015.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.III.20.535/2014/9. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (halálos horgászbaleset miatti nem vagyoni kártérítés) (IV/908/2015.)