Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2014. november 24-i tanácsülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pkf.24.300/2013/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1382/2014.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1701/2014.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1702/2014.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 92. § (1) és (4) bekezdései, valamint a 459. § (1) bekezdés 5. pontjának „vagy a bűncselekményt az a)-d) pontban meghatározottak utánzatával fenyegetve követi el” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Fővárosi Törvényszék 10.B.115/2011/71. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.119/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/501/2014.)