Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2014. május 6-i tanácsülése

– a Budapest Főváros Közgyűlésének a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlés rendeletének 12. § (1) bekezdése megsemmisítésére és alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1536/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.999/2013/27. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1697/2013.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.I.10.253/2012/4. számú ítélete, illetve a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 33. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1236/2013.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.I.10.252/2012/4. számú ítélete, illetve a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 33. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1549/2013.)

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.461/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1949/2013.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.418/2012/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1107/2013.)

– a Kúria Kvk.II.37.502/2014/2. számú végzése, valamint a 2011. évi CCIII. törvény 15. és 16. §-ai elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (töredékszavazatok-országos lista) (IV/890/2014.)