Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2014. június 3-i tanácsülése

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, és ezen rendelkezés perbeli alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/686/2014.)

– a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58. § (1) bekezdése, valamint a Siófoki Járásbíróság 11.Szk.90/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1319/2013.)