Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2014. február 3-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.I.22.056/2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/916/2013.)

– a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.135/2013/4. számú, a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.042/2012/4. számú, valamint a Zala Megyei Bíróság 9.K.20.943/2011/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/995/2013.)

– a Kúria Kfv.III.37.422/2012/12. számú, felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 21.K.22.077/2011/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1228/2013.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.20.310/2013/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1478/2013.)

– a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet 1. § (3) bekezdése alaptörvénybe ütközésének, valamint alkalmazhatóságának kizárása tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1491/2013.)

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Békéscsabai Járásbíróság előtt folyamatban levő 3.P.20.693/2013. számú ügyben való alkalmazásának a kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1545/2013.)