Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2014. december 2-i tanácsülése

 

– a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Mfv.III.10.731/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1124/2014.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.21.199/2013/4. sz. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (4) bekezdésével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1055/2014.)

– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §-a és  42. § (1) bekezdésének második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1406/2014.)

– a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.809/2013/3. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1204/2014.)